Bezpieczna droga do szkoły

„Bezpieczna droga do szkoły” pod takim hasłem w dniu 11.09.2017 roku policjant z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie złożył wizytę uczniom klas pierwszych. W czasie spotkania mundurowy przekazał najmłodszym cenną wiedzę o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, która pomoże im w pokonywaniu codziennej drogi do szkoły i domu. Wśród tematów w obszarze bezpieczeństwa nie zabrakło również tematyki związanej z zachowaniem w kontakcie z osobą obcą, która może wręczać prezenty, ofiarować podwiezienie samochodem oraz jak zachować się w sytuacji zgubienia się. Dzieci poznały również zasady bezpiecznego zachowania się podczas kontaktu z obcym psem. Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali elementy odblaskowe, pan policjant podkreślił, jak ważne dla własnego bezpieczeństwa jest ich noszenie. Dzieci pilnie uczestniczyły w tym spotkaniu, były zainteresowane przekazywanymi informacjami. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za tak cenne informacje.