KOLEJNA LEKCJA W PRZYRODZIE NA WZGÓRZACH DALKOWSKICH

9 października 2014 r. odbyły się zajęcia terenowe dla uczniów klasy 3a na obszarze Rezerwatu „Dalkowskie Jary”. Uczniowie pod kierunkiem instruktora z Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” przeszli fragment ścieżki edukacyjnej. Mogli podziwiać przepiękne buki oraz z bliska obejrzeć morenę czołową ze zlodowacenia środkowopolskiego. Zajęcia zorganizowały Panie Iwona Chylińska i Grażyna Myśków – nauczycielki geografii.

KOLEJNA LEKCJA W PRZYRODZIE