LEKCJA GEOGRAFII W TERENIE

27 października 2016 r. 30 uczniów klas trzecich wzięło udział w zajęciach terenowych z geografii. Naszym celem była Kraina wygasłych wulkanów. Pierwszym punktem na szlaku była Złotoryja miasto na granicy dwóch krain geograficznych – Niziny Śląskiej i Sudetów. Na południe od Złotoryi rozciąga się malownicze pagórkowate Pogórze Kaczawskie, które jest najdalej wysuniętą na północ częścią Sudetów. Złożoność budowy geologicznej i rozmaitości form krajobrazowych terenów otaczających Złotoryję przyciąga turystów, zwłaszcza geologów oraz kolekcjonerów skał i minerałów.

Zatrzymaliśmy się w pobliżu Baszty Kowalskiej i poszliśmy do Muzeum Złota. Budynek dzisiejszego Muzeum Złota jest obiektem zabytkowym, pochodzącym z drugiej połowy XVIII w., wkomponowanym w mury obronne miasta. Zbiory prezentują wystawę stałą związaną z górnictwem złota, pozyskiwaniem złota w regionie kaczawskim, zawodami w płukaniu złota oraz obiekty geologiczne charakterystyczne dla terenu Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Kolejnym punktem była „Śląska Fudżijama” czyli Ostrzyca Proboszczowicka (501m npm), która jest pozostałością komina wygasłego trzeciorzędowego wulkanu tarczowego. Szczyt Ostrzycy w okresie zlodowacenia wystawał nad powierzchnię lodu. W wyniku oddziaływania niskich temperatur, zamarzania i rozmarzania wody, bazaltowe skały pękały, tworząc na zboczach szczytowych partii góry gołoborze. Na szczyt prowadzą schody, a szeroka panorama rozciągająca się wokół nagradza trud wędrówki.

Naszą wiedzę geologiczną mogliśmy pogłębić w prywatnym Muzeum Gór Kaczawskich w Sokołowcu oraz w Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie, gdzie na największej w Polsce platformie symulującej trzęsienie ziemi przeżyliśmy trzęsienie o sile 4-4,2 stopnia w skali Richtera.