Historia

Gimnazjum nr 4 rozpoczęło swoją działalność 1.09.1999r. Początkowo wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 9 wchodziło w skład Zespołu Szkół nr 4, a następnie stało się samodzielną placówką. Gimnazjum w 2002 otrzymało zaszczytne imię „Polskich Odkrywców”, natomiast w roku 2006 szkoła uchwałą Rady Miasta Głogowa otrzymała z rąk Rady Rodziców Sztandar Szkoły.

Większość uczniów zamieszkuje bezpośrednie okolice szkoły, osiedla bloków Hutnik I i II, Chrobry, Piastów Śl. I, ulice Starego Miasta oraz osiedle domków jednorodzinnych Słoneczne w Głogowie. W rejonie Gimnazjum nr 4 są również uczniowie z Gminy Miejskiej Głogów Nosocice.

Myśl wiodąca gimnazjum to: PER ASPERA AD ASTRA – PRZEZ TRUDY DO GWIAZD.

Naszym nadrzędnym zadaniem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, tworzenie przyjaznego klimatu w szkole, kształtowanie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości.

  • Rozpoznajemy talenty, style myślenia, osobowości.
  • Uczymy technik uczenia się, kreatywności, relaksu.
  • Rozwijamy pasje i uzdolnienia, świadomość obywatelską.
  • Bawimy się – ucząc się.