Baza dydaktyczna

Szkoła mieści się w przestronnym budynku, który w ciągu ostatnich lat przeszedł wiele istotnych zmian. W obiekcie wymieniono stolarkę okienną, przeprowadzono termomodernizację budynku, remont nawierzchni sportowych, toalet oraz boiska wewnętrznego.

Gimnazjum dysponuje estetycznymi i nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi.

Do dyspozycji uczniów jest centrum multimedialne, biblioteka, świetlica szkolna oraz stołówka.

Dla lepszego funkcjonowania szkoły wykorzystuje się technologię informacyjno – komunikacyjną i platformę edukacyjną Fronter. Od roku 2013 funkcjonuje dziennik elektroniczny, który usprawnił komunikację między wszystkimi podmiotami szkoły. Obiekt posiada też rozbudowany monitoring wizyjny.