Rekrutacja – informacje

Rekrutacja będzie odbywać się w formie elektronicznej

tzw e-rekrutacja,

na stronie WWW urzędu miasta Głogowa Rekrutacja 2017/2018 do klas 1

 od 04 do 25 maja.

Podanie elektroniczne można zarejestrować i wydrukować w sekretariacie szkoły, pomocy udzieli Państwu sekretarz szkoły.